අද සවස ධාවනය වන කාර්යාල දුම්රිය මෙන්න

94

කාර්යාල දුම්රිය කිහිපයක් අද (15) දිනයේ සවස ධාවනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය පවසනවා.

අද පෙවරුවේද කාර්යාල දුම්රිය 20 ක් පමණ ධාවනය කළ බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

දුම්රිය වැඩ වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මකව පවතින බැවින් පහත දහන් දුම්රිය ගමන් වාර සංශෝධනය වීමට හෝ අවලංගු වීමට හෝ අමතර දුම්රිය ගමන්වාරයන් ඇතුලත් වීමට ඉඩ ඇති බවයි දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

ධාවනයවීමට දුම්රිය පහතින්,

  • ප්‍රධාන සහ උතුරු මාර්ගය

අංක 1168 ප.ව.04.25 කොළඹ කොටුව -රඹුක්කන (මන්දගාමී) අංක 1037 ප.ව.05. 10 කොළඹ කොටුව- මහනුවර (සීඝ්‍රගාමී) අංක 4469 ප.ව.04.40 කොළඹ කොටුව- ගනේවත්ත (මන්දගාමී) අංක 4470 ප.ව.06.00 කොළඹ කොටුව – මහව (මන්දගාමී)

  • මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගය

අංක 8758 ප.ව. 04.45 මරදාන – අළුත්ගම (මන්දගාමී) අංක 8096 ප.ව. 05.00 මරදාන – බෙලිඅත්ත (සාගරිකා සීඝ්‍රගාමී) අංක 8764 ප.ව. 05.25 මරදාන – ගාල්ල (මන්දගාමී)

  • පුත්තලම මාර්ගය

අංක 3422 ප.ව.04.30 කොළඹ කොටුව – හලාවත (මන්දගාමී) අංක 3427 ප.ව.05.30 කොළඹ කොටුව – හලාවත (මන්දගාමී)

  • කැලණිවැලි මාර්ගය

අංක 9264 ප.ව.05.00 කොළඹ කොටුව- අව්ස්සාවේල්ල (මන්දගාමී)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here