කිරි පිටි මිල පහළට

139

ආනයනික කිරිපිටි කිලෝ එකක මිල රුපියල් 200කිනුත් ග්‍රෑම් 400ක මිල රුපියල් 80කිනුත් අඩු කරන බව කිරිපිටි ආනයනකරුවන් පවසනවා.

මෙම මිල වෙනස ලබන සතියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here