ලාෆ් ගෑස් මිල පහළට – නව මිල ගණන්

90

ගෘහස්ත ලාෆ් ගෑස් මිල අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පහළ දැමීමට එම සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා.

අඩු කළ සහ නව ගෑස් මිල ගණන් පහතින්,

*12.5KG ගෑස් – රු.1,290 කින් (නව මිල රු.3,990)

*‍5KG ගෑස් – රු.516 කින් (නව මිල රු.1,596)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here