සිරකරුවන් ගැනත් තීරණයක්

1607

වරද කුමක් වුවත් බන්ධනාගාර ගතවූ පසු සිරකරුවන් රැකබලා ගැනීම රජය සතු වගකීමක් බව අධිකරණ සහ බන්ධනාගාර කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්යය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

මේ වන විට මෙරට බන්ධනාගාර තුළ පුද්ගලයින් 26,000ක පමණ පිරිසක් රඳවා සිටින අතර ඉන් පුද්ගලයින් 8,000ක පමණ පිරිසක් වැරදිකරුවන් ලෙස සිටින බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

රජය මඟින් ලබාදෙනු ලබන පහසුකම්වලට අමතරව බන්ධනාගාර ගත රැඳවියන්ට අවශ්‍ය සුබසාධන පහසුකම් ලබාදීමට වීක්ෂණ කමිටු විසින් කටයුතු කළ යුතු බව අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින් විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයා පැවසුවේය.

1934 වර්ෂයෙන් පසුව පළමු වරට මානූෂීය ලෙස මෙරට බන්ධනාගාර රෙගුලාසි සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර මරණීය දණ්ඩණය ලබා බන්ධනාගාරගතව සිටින පුද්ගලයින් පුනරුත්ථාපනය කිරීමට බන්ධනාගාර තුළම ස්ථාන 06ක් ස්ථාපිත කර ඇති බව එහිදී ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

සුළු වැරදි කළ පුද්ගලයින් නිවාස අඩස්සියේ රඳවා තැබිය හැකි ද යන්න සොයා බැලීම සඳහා නීති සකස් කිරීමට කමිටුවක් මේ වන විටත් පත්කර ඇති බව ද අධිකරණ සහ බන්ධනාගාර අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here