ඕනෑම මැතිවරණයකට අපි සූදානම් – හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ

1080

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඕනෑම මැතිවරණයකට තම පක්ෂය සූදානම් බව පොදුජන පෙරමුණු පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

“අපි ඕනෑම අවස්ථාවකදී මැතිවරණයකට සූදානම්. ජනාධිපතිවරණයට වුණත් අපි ලෑස්තියි.”

එහිදී වැඩිදුරටත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විද්‍යුත් මාධ්‍ය නියාමන ආයතන, විකාශන අධිකාරී පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ද අදහස් පළකළේය.

“අපි දැක්කේ නෑ තාම. තාම නෑනේ, දැන් ඉතින් නිදහස් මාධ්‍යක් නේ තියෙන්නේ නේද ? “

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here