එක්සත් රාජධානියේ මහ කොමසාරිස් ධුරයට රෝහිත බෝගොල්ලාගම

901

හිටපු විදේශ අමාත්‍ය රෝහිත බෝගොල්ලාගම මහතා එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස්වරයා ලෙස පත්කර තිබෙන අතර 2023 අගෝස්තු 01 දින සිට එම පත්වීම බලපැවැත්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here