පාසල් පළමු වාරය ජූලි 21 අවසන් වේ

333

රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල පළමු වාරය ජූලි 21 වැනි දා (සිකුරාදා) අවසන් වන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ දෙවන වාරයේ පළමු අදියර ජූලි 24 (සඳුදා) ආරම්භ වන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here