අඩුම පොලියට ණය දෙන බැංකුව මෙන්න

56

ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී වානිජ බැංකුවල බරිත සාමාන්‍ය ප්‍රමුඛ ණය අනුපාතිකයන් (Average Weighted Prime Lending Rate – AWPR) තවදුරටත් පහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

මහ බැංකුව ප්‍රකාශයට පත් කළ නවතම වාර්තාවක සඳහන් වන්නේ පසුගිය සතිය වන විට මෙරට බලපත්‍රලාභී වානිජ බැංකුවල බරිත සාමාන්‍ය ප්‍රමුඛ ණය අනුපාතිකය 14.67% ක් දක්වා පහළ ගොස් ඇති බවයි. එය ඊට පූරුව සතිය අවසානයේ දී 14.81% ක් ලෙසින් වාර්තා වී තිබුණි.

මේ අතර වානිජ බැංකු කිහිපයකම බරිත සාමාන්‍ය ප්‍රමුඛ ණය අනුපාතිකයන් 15% මට්ටමෙන් පහළට පැමිණ ඇති බව නිරීක්ෂණය කළ හැකිවේ.

ඒ අතුරින් කොමර්ෂල් බැංකුවේ බරිත සාමාන්‍ය ප්‍රමුඛ ණය අනුපාතිකය 13.81% ක් දක්වා පහළ ගොස් තිබීම විශේෂත්වයකි. වානිජ බැංකු අතුරින් 14% මට්ටමට වඩා පහළ අගයක, බරිත සාමාන්‍ය ප්‍රමුඛ ණය අනුපාතිකය පවතින එකම බැංකුව ලෙසින් ද කොමර්ෂල් බැංකුව මේ අනුව හැඳින්විය හැකිය.

මීට අමතරව මහජන බැංකුව (14.50%). හැටන් නැෂනල් බැංකුව (14.44%), නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව (14.70%) සහ අමානා බැංකුව (14.46%) සියයට 15 ට වඩා අඩු මට්ටමක සිය බරිත සාමාන්‍ය ප්‍රමුඛ ණය අනුපාතිකයන් පවත්වා ගෙන යන බැංකු ලෙසින් වාර්තා වී තිබේ.

සතියක් තුළ වාණිජ බැංකු විසින් සිය ප්‍රමුඛ ගනුදෙනුකරුවන් වෙත පිරිනමනු ලබන ණය පොලී අනුපාතික පදනම් කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සතිපතා බරිත සාමාන්‍ය ප්‍රමුඛ ණය අනුපාතිකය (Average Weighted Prime Lending Rate – AWPR) ගණනය කරනු ලැබේ.

මේ පිළිබඳ සටහනක් පහතන් දැක්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here