ධනිෂ්කගේ ක්‍රිකට් තහනම ඉවතට

50

ධනිෂ්ක ගුණතිලකට පනවා තිබූ ක්‍රිකට් තහනම ඉවත් කළ බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසනවා. 

ඒ ස්වාධීන පරීක්ෂණ කමිටුවේ නිර්දේශය මතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here